Yuta ユタ

Yuta巫女 〕– szamanka; medium pomagające w komunikacji z duchami przodków. Większość szamanów na Okinawie to kobiety, ale zdarzają się także szamani-mężczyźni. Podstawowa różnica pomiędzy szamankami a kapłankami polega na tym, że działalność kapłanek jest zorientowana na społeczność, natomiast szamanek na jednostki. Podczas gdy kapłanki odprawiają rytuały ku pomyślności wspólnoty (a w dawnych czasach państwa), szamanki służą ludziom. Ludzie zasięgają porad u szamanek, kiedy mają kłopoty zdrowotne lub gdy potrzebują wróżby. Według tradycyjnych wierzeń za nieszczęściami ludzkimi stoją często obrażone duchy przodków, a szamanki dzięki nadprzyrodzonym zdolnościom komunikowania się z duchami potrafią odwrócić zły los.

Szamanizm na Riukiu ma długą historię. W czasach nowożytnych (1609–1879), kiedy ideologię państwa zdominował konfucjanizm, władze Królestwa zwalczały szamanizm, wydając m.in edykty zabraniające działalności szamankom i wróżbitom. Renesans szamanizmu nastąpił po upadku Królestwa (1879), kiedy yuty przejęły częściowo pozycję społeczną po kapłankach noro. W latach przedwojennych władze japońskie od czasu do czasu szykanowały yuty, postrzegając szamanizm za symbol zacofania uniemożliwiający Okinawie pełną integrację z Japonią.

Zob. też noro.


Kategorie:religie

« YusaiZaiban »

Zaktualizowano: 2018-07-05