Yaannaa ヤーンナー

Yaannaa〔 家名 〕– nazwa domu wskazująca domostwo wewnątrz wioski lub rodzinę wewnątrz klanu. Nazwy domów wywodziły się od toponimów lub zawodów – w przypadku rodów arystokratycznych od nazw ziem lennych. Arystokraci na stanowisku aji jitō obierali za nazwę domu nazwę powiatu. Sōjitō, którzy także władali powiatem, przyjmowali nazwę wioski, gdzie znajdowało się starostwo, podobnie jak najmniejsi właściciele ziemscy – wakijitō – którzy posiadali tylko jedną wioskę.


« YaaduiYamato »

Zaktualizowano: 2018-03-28