Sessei 摂政

Sessei (okinaw. shisshii) – regent; najwyższy urząd w Królestwie. Nie należy go mylić z japońskim regentem sesshō zapisywanym takimi samymi znakami. Urząd regenta piastowali wysokiej rangi arystokraci z tytułem ōji lub aji. Tłumaczenie "regent" nie oddaje w pełni charakteru tego urzędu, ponieważ sessei nie był powoływany tymczasowo w okresie interregnum. Był to stały urząd, funkcją bliski "premierowi" lub "kanclerzowi".


król » hyōjōsho : sessei


Kategorie:administracja Riukiu

« SenkotsuShi Liuqiu ji »

Zaktualizowano: 2018-10-17