Oyamise 親見世

Oyamise – urząd zajmujący się sprzedażą towarów z importu. W XVII wieku, gdy handel zamorski stracił na znaczeniu, urząd ten przejął funkcję administracji Nahy stając się częścią magistratu Naha satonushi dokoro.


król » hyōjōsho » mōshikuchihō » sasunosoba » Naha satonushi dokoro » oyamise


Kategorie:administracja Riukiu

« ŌyakomoiPaantu »

Zaktualizowano: 2018-08-26