Noro ノロ

Noro祝女 〕– kapłanka. W okresie Królestwa kapłanki miały status urzędniczek państwowych, otrzymywały akty nominacji (jireisho) oraz ziemie. Po upadku Królestwa (1879) kapłanki z biegiem czasu odgrywały coraz mniejszą role społeczną, a ich pozycję częściowo przejęły szamanki yuta.


Kategorie:religie

« Noguni sōkanŌamushirare »

Zaktualizowano: 2018-03-07