Munchuu 門中

Munchuu – klan zrzeszający rodziny o wspólnym nazwisku rodowym, zorganizowany według zasady patrylineatu. Klany powstały w drugiej połowie XVII wieku, a ich genezą było wprowadzenie instytucjonalnego podziału społeczeństwa na arystokrację i gmin. Zasady organizacji klanu skrystalizowały się pod wpływem rodzimych wierzeń (kult przodka) oraz ideologii konfucjańskiej. Przyznawały najstarszemu synowi pierwszeństwo dziedziczenia, zakazywały adoptowania dzieci z obcego klanu oraz małżeństw pomiędzy członkami tego samego klanu. Zabraniały także dziedziczenia przez braci po sobie, co wiązało się z przesądem, że dusze braci nie powinny być czczone na tym samym ołtarzu domowym.

Zob. też kafu, ihai.


Kategorie:religie

« MooashibiNabangasa »

Zaktualizowano: 2018-03-29