Kafu 家譜

Kafu (rejestr rodowy) – dokument poświadczający przynależność do stanu arystokratycznego. Kafu pojawiły się w drugiej połowie XVII wieku wraz z zaprowadzeniem w Królestwie podziału społecznego na arystokrację i gmin. Po roku 1869 posiadanie rejestru stało się obowiązkowe dla wszystkich rodzin, które pragnęły zachować status arystokracji. Dokument ten sporządzali sami zainteresowani, notamiast jego autoryzacją zajmowały się urzędy keizuza (na Okinawie) i kuramoto (na Miyako i Yaeyama), które zatrzymywały jedną kopię dokumentu.

Kafu wprowadzono na wyspach Miyako i Yaeyama w 1729 roku, a na Kume dopiero w 1758 roku, co świadczy o tym, że dwór Shuri zwlekał z uznaniem arystokracji na odległych wyspach.

Rejestr miał kształ książeczki. Otwierało go drzewo genealogiczne, po którym następowały wpisy o poszczególnych męskich członkach rodu, sporządzone wg ustalonego wzorca. Zawierały one takie informacje jak: chińskie nazwisko rodowe i imię (karana), riukiuańskie imię, nazwę domu (yaannaa), imię dziecięce (warabena), rok urodzenia i śmierci, dane osobowe rodziców, żony i dzieci oraz przebieg kariery urzędnicznej.

Rodziny zobowiązane były weryfikować i uzupełniać rejestry co kilka lat. Każdy nowy wpis autoryzowany był urzędową pieczęcią.

Kafu stanowią niezwykle cenne źródło źródło na temat organizacji riukiuańskich klanów rodowych (munchuu).


Kategorie:czasy nowożytne

« KachaashiiKaisen »

Zaktualizowano: 2020-01-10