Jitō 地頭

(Przekierowano z Sōjitō)

Jitō (komisarz majątków ziemnych) – stanowisko piastowane przez arystokratów, którzy otrzymali ziemię w lenno. Ze stanowiskiem tym łączył się przywilej pobierania określonych dochodów z posiadanych ziem. W zależności od rangi dworskiej jitō dzieli się na trzy grupy: aji jitō 按司地頭, sōjitō 総地頭 i wakijitō 脇地頭. Aji- i sōjitō posiadali powiat (magiri), natomiast wakijitō wioskę. Aji jitō piastowali arystokraci w randzie ōji lub aji, sōjitō arystokraci z tytułem ueekata, a wakijitō z tytułem peekumi (zob. rangi dworskie). Jitō mieszkali w Shuri, natomiast administracją ich ziem zajmowali się jitōdai 地頭代, rekrutujący się spośród miejscowych urzędników.


Kategorie:administracja Riukiu

« JireishoJūen'eki »

Zaktualizowano: 2018-03-28