Hyōjōsho 評定所

Hyōjōsho – rząd; najwyższy organ administracji Królestwa. Na jego czele stał regent (sessei 摂政), a pod nim ministrowie z Rady Trzech (sanshikan 三司官) wspierani przez Piętnastu Radców (omote jūgonin 表十五人). Strukturę rządu tworzyły dwa urzędy – mono bugyōjo 物奉行所 oraz mōshikuchihō 申口方 – w skład których wchodziło siedem kancelarii kierowanych przez Piętnastu Radców.

Mono bugyōjo odpowiadał za sprawy gospodarcze oraz administrację odległych wysp. Składał się z trzech kancelarii podlegających poszczególnym ministrom sanshikan:

Mōshikuchihō zarządzał dworem królewskim, administrował szkołami i świątyniami oraz sprawował władzę sądowniczą. Składał się z 4 kancelarii:

Kancelariom podlegało kilkadziesiąt urzędów i instytucji. Pod bezpośrednim nadzorem ministrów sanshikan znajdowały się ponadto:


król » hyōjōsho


Kategorie:administracja Riukiuczasy nowożytne

« Hokuzan kanshuHyōsenbun »

Zaktualizowano: 2018-04-26