Dunchi 殿内

Dunchi – wyrażenie honoryfikatywne oznaczające dom lub rodzinę, używane w odniesieniu do arystokratów z tytułem ueekata. Używano je w połączeniu z nazwą domu (yaannaa), np. Moriyama dunchi 森山殿内 to "rodzina Moriyama" lub "dom rodziny Moriyama". Potocznie oznacza rezydencję arystokraty. Zob. też udun.


« DasshinninEdo nobori »

Zaktualizowano: 2018-03-28