Zhongshan chuanxin lu 中山傳信録

Zhongshan chuanxin lu (jap. Chūzan denshinroku) – kronika z podróży na Riukiu autorstwa chińskiego posła Xu Baoguanga (jap. Jo Bokō 徐葆光, 1671–1723), wydana w 1721 roku. Xu Baoguang spędził na Okinawie 8 miesięcy, gdzie przybył w 1719 roku z inwestyturą dla króla Shō Kei (1700–1751). Kronika składa się z sześciu rozdziałów, zawierających:

  1. dziennik z podróży, informacje na temat okrętu, liczebności załogi itp.
  2. dziennik z pobytu na Okinawie, zapis z ceremonii nadania inwestytury oraz towarzyszących wydarzeń
  3. genealogia władców Królestwa Chūzan (Riukiu)
  4. opis geograficzny wysp Riukiu oraz mapy
  5. informacje na temat arystokracji Riukiu oraz miejscowych rang dworskich
  6. opis riukiuańskich tradycji, zwyczajów, rzemiosła oraz broni; słowniczek języka riukiuańskiego.

Począwszy od 1765 roku Zhongshan chuanxin lu była także wielokrotnie wydawana w Japonii, gdzie stała się jednym z najważniejszych źródeł wiedzy na temat Riukiu. Została ponadto przetłumaczona na język francuski przez Antoine Gaubila (1689–1759), francuskiego misjonarza w Chinach.


Chūzan denshinroku, Waseda University Library


« Zenkan

Zaktualizowano: 2019-01-22