Zenikura 銭蔵

Zenikura (dosł. "skarbiec") – urząd zarządzający pieniędzmi i dobrami, jakie Królestwo pobierało od ludu w ramach rozmaitych podatków i świadczeń dla państwa. Prowadził także nadzów nad produkcją alkoholu, który stanowił ważny produkt eksportowy do Satsumy. W pewnym okresie czasu nosił nazwę goyōzake okura 御用酒御蔵 (urząd ds.alkoholu).


król » hyōjōsho » mono bugyōjo » shotaihō » zenikura


Kategorie:administracja Riukiuczasy nowożytne

« Zamieszki Shiro-FuriZenkan »

Zaktualizowano: 2018-09-16