Yaadui 屋取

Yaadui – arystokracja wiejska, powstała w XVIII w. wskutek zubożenia arystokracji. W drugiej połowie XVII wieku władze Królestwa wprowadziły zinstytucjonalizowany podział społeczeństwa na arystokrację i gmin. Arystokracji przypisano rolę urzędników i w związku z tym zabroniono jej zajmować się rzemiosłem i rolnictwem. Z biegiem czasu społeczność arystokracji rozrosła się do takich rozmiarów (20% społeczeństwa w drugiej połowie XVIII wieku), że państwo nie było w stanie zapewnić wszystkim urzędy i stypendia. Gdy wśród drobnej arystokracji zaczął narastać problem zubożenia, władze odstąpiły od restrykcyjnego prawa, zezwalając arystokratom na uprawianie ziemi lub zajęcie się rzemiosłem. Arystokraci, którzy przenieśli się na wieś, zakładali społeczności yaadui. Mieli oni możliwość powrotu do miasta, ale na czas pobytu na wsi musieli rezygnować z niektórych przywilejów. Dumni ze swego pochodzenia niechętnie mieszali się z lokalną społecznością chłopską. Mieszane małżeństwa pomiędzy chłopami a potomkami arystokratów z yaadui należały do rzadkości aż do II wojny światowej.


Kategorie:czasy nowożytne

« Wyspy SenkakuYaannaa »

Zaktualizowano: 2018-03-28