Wyspy Senkaku

(Przekierowano z Senkaku)

Wyspy Senkaku (jap. Senkaku shotō 尖閣諸島, chiń. Diaoyutai 釣魚臺) – grupa niewielkich bezludnych wysp usytuowana na Morzu Wschodniochińskim ok. 170 km na wschód od Tajwanu i 160 km na północ od wyspy Ishigaki, należąca administracyjnie do prefektury Okinawa (miasto Ishigaki). Ich łączna powierzchnia wynosi ok. 5,6 km². Od 1970 roku wyspy te są przedmiotem sporu terytorialnego pomiędzy Japonią, a Chinami i Tajwanem.

W czasach przedwspółczesnych Senkaku nie leżały w kręgu większego zainteresowania ani Chin, ani Japonii. Wyspy te stanowiły punkt orientacyjny na szlaku morskim łączącym Okinawę i Fujian i bodaj najlepiej były znane żeglarzom riukiuańskim, którzy pokonywali tę trasę dwa razy w roku. Królestwo Riukiu nie postrzegało ich jednak jako część swojego terytorium.

Japonia anektowała Senkaku w 1895 roku po wojnie chińsko-japońskiej i włączyła w administrację Okinawy. Rok później japoński przedsiębiorca Koga Tatsushirō 古賀辰四郎 (1856–1918) wydzierżawił bezpłatnie cztery wyspy na okres 30 lat i rozpoczął ich zagospodarowanie. Wybudował na nich zakład przetwórstwa rybnego i sprowadził osadników, którzy w 1909 roku liczyli 248 osób. W 1932 roku syn Kogi wykupił rzeczone wyspy od państwa, jednak przedsiębiorstwo upadło i ostatecznie w 1940 roku wyspy zostały opuszczone.

Po wojnie wyspy Senkaku wraz z Okinawą znalazły się pod okupacją amerykańską. Dwie z nich Amerykanie zajęli na cele wojskowe i formalnie do dziś figurują w rejestrze amerykańskich baz, mimo że od końca lat 70. nie są używane. W 1972 roku Senkaku zostały zwrócone Japonii.

Chiny i Tajwan zgłosiły roszczenia do wysp po tym, gdy w 1968 roku świat obiegła wiadomość, że w ich rejonie mogą znajdowac się pokłady ropy naftowej. Strona chińska stoi na stanowisku, że Senkaku leżą w granicach geograficznych Tajwanu, a ich aneksja przez Japonię odbyła się na mocy traktatu z Shimonoseki (1895), który to traktat stracił ważność po II wojnie światowej. Japonia natomiast argumentuje, że w chwili aneksji Senkaku stanowiły ziemię niczyją (terra nullius) i zajęła je w zgodzie z prawem międzynarodowym.

W ostatnich latach na Senkaku regularnie dochodzi incydentów z udziałem chińskich statków, które naruszają wody terytorialne Japonii. Konflikt zaostrzył się, gdy w 2012 roku rząd Japonii odkupił trzy z czterech wysp znajdujących się dotychczas w rękach prywatnych.


« Wyspy DaitōYaadui »

Zaktualizowano: 2018-09-07