Totsūji 都通事

Totsūji – ranga urzędnicza w Kumemurze, którą otrzymywali arystokraci w randze dworskiej zashiki. Zob. też tsūji.


« TōtabiTsūji »

Zaktualizowano: 2018-08-30