Tokara 度佳喇

Tokara – fikcyjny kraj wymyślony przez Riukiuańczyków na potrzeby polityki ukrywania przed Chinami więzów politycznych, jakie połączyły Królestwo z Japonią wskutek najazdu Satsumy w 1609 roku. W trosce o handel z Chinami Riukiuańczycy nie chcieli otwarcie przyznać, że Królestwo stało się państwem wasalnym Japonii. Fakt ten musieli ukryć w kronikach, do których chińscy posłowie mieli dostęp. Dlatego wymyślili podległy Japonii kraj Tokara, z którym królestwo jakoby prowadziło handel i dzięki czemu mogło zapewnić sobie dobrobyt. Wzmianka o kraju Tokara występuje w kronice Chūzan seifu.


« The Tea House of the August MoonToki »

Zaktualizowano: 2018-08-28