Tamagusuku Chōkun 玉城朝薫

Tamagusuku Chōkun (1684–1734) – arystokrata z Shuri; wysokiej rangi urzędnik i poseł do Japonii; nadworny artysta, twórca teatru kumiodori. Od dziecka wykazywał zdolności artystyczne, naukę muzyki pobierał u mistrza sanshinu Shinzato Chōjū 新里朝住 (1650–1713). W 1696 roku jako młody chłopak został zatrudniony w kancelarii zamku i od tego czasu sukcesywnie piął się po szczeblach kariery, piastując rozmaite urzędy. Wielokrotnie podróżował do Japonii, w tym dwukrotnie do Edo w roku 1710 i 1714 jako członek misji gratulacyjnych dla siogunów Tokugawy Ienobu i Ietsugu (zob. Edo nobori). Podczas drugiej misji do Edo sprawował funkcję tłumacza oraz szefa trupy artystycznej. W Japonii miał możliwość zapoznać się z teatrem , kyōgen oraz kabuki i wzorując się na nich stworzył kumiodori. W 1618 objął posadę odori bugyō, otrzymując zadanie opracowania programu artystycznego na okoliczność podjęcia poselstwa chińskiego z inwestyturą dla króla Shō Kei (1700–1751). W następnym roku po raz pierwszy wystawił dwie sztuki przed posłami chińskimi (co zostało odnotowane w kronice Zhongshan chuanxin lu). Wydarzenie to symbolicznie zapoczątkowało rozwój kumiodori.


Kategorie:czasy nowożytne

« TaiheizanTamaudun »

Zaktualizowano: 2018-09-16