Shisshō 執照

Shisshō – koncesja na podróż zamorską wydawana przez władze Królestwa, potwierdzająca legalność misji handlowej. Zawierała takie informacje jak: docelowy kraj podróży, dane osobowe posłów, liczebność załogi statku, spis towarów itp. Riukiuańczycy przedkładali ją odpowiednim władzom natychmiast po przybyciu do danego kraju.


Kategorie:handel zamorski

« ShinkōsenShō »

Zaktualizowano: 2018-04-04