Shima しま

Shima – ① wyspa. ② Wioska; w okresie Stare Riukiu najmniejsza jednostka administracyjna, w czasach nowożytnych przemianowana na mura.

Słowo shima używane jest dziś na Okinawie w znaczeniu "rodzinne strony", "miejsce urodzenia", "pochodzenie". Znaczeniowo jest bliskie japońskiemu furusato.


« ShikinaenShinkōsen »

Zaktualizowano: 2018-09-19