Shi Liuqiu lu 使琉球録

Shi Liuqiu lu (jap. Shi Ryūkyū roku, Zapisy z misji na Riukiu) – ① raport z podróży na Riukiu chińskiego posła Chen Kan 陳侃 (jap. Chin Kan), który przybył na Okinawę w 1534 roku z inwestyturą dla króla Shō Sei (1497–1555). ② Raport z podróży na Riukiu chińskiego posła Guo Rulin 郭汝林 (jap. Kaku Jorin), który przybył na Okinawę w 1561 roku z inwestyturą dla króla Shō Gen (1528–1572). ③ Raport z podróży na Riukiu chińskich posłów Xiao Chongye 蕭崇業 (jap. Shō Sūgyō) oraz Xie Jie 謝杰 (jap. Sha Ketsu), którzy przybyli na Okinawę w 1579 roku z inwestyturą dla króla Shō Ei (1559–1588). ④ Raport z podróży na Riukiu chińskich posłów Xia Jiyang 夏子陽 (jap. Ka Shiyō) oraz Wang Shizhen 王士禎 (jap. Ō Shitei), którzy przybyli na Okinawę w 1606 roku z inwestyturą dla króla Shō Nei (1564–1620).

Zob. też: Shi Liuqiu ji, Zhongshan chuanxin lu.


Chen Kan, Shi Liuqiu lu (Biblioteka Uniwersytetu Riukiu)


Kategorie:Ko Ryūkyū

« Shi Liuqiu jiShibun »

Zaktualizowano: 2018-11-02