Shō

(Przekierowano z Dynastia Shō)

Shō (chiń. Shang) – królewskie nazwisko rodowe. Otrzymał je od cesarza Chin król Hashi (1372–1439) w 1422 lub 1430 r. Jednak za pierwszego króla dynastii Shō przyjmuje się uważać nie Hashiego, lecz jego ojca Shishō (?–1421). Wynika to stąd, że kiedy Hashi zdobył władzę w 1405 roku, nie zagarnął tronu, lecz posadził na nim swego ojca. Shishō tym samym został założycielem nowej dynasti, znanej jako pierwsza dynastia Shō. Dynastia ta panowała do 1469 roku, kiedy to nadworny minister Kanamaru (1415–1476) zorganizował zamach stanu i przejął władzę. Mając na uwadze relacje z dworem chińskim, który legitymizował władzę riukiuańskich króli, Kanamaru podał się za prawowitego potomka królewskiego i obrał imię Shō En, dając tym samym początek drugiej dynastii Shō. Druga dynastia panowała aż do upadku Królestwa w 1879 r.

Nazwisko przysługiwało tylko najbliższej rodzinie króla. Dalsi krewni otrzymywali nazwisko , także czytane jako Shō.


« ShisshōShō En »

Zaktualizowano: 2018-09-13