Shō Jōken 向象賢

Shō Jōken (także: Haneji Chōshū 羽地朝秀) (1617–1675) – riukiuański mąż stanu, autor kroniki Chūzan seikan, uznawany za jedną z najwybitniejszych postaci w historii Riukiu. W latach 1666–1673 sprawował urząd regenta (sessei). Przeprowadził reformy polityczne i społeczne, które nadały kierunek rozwoju państwa riukiuańskiego w epoce nowożytnej. Królestwo odeszło wówczas od wielu tradycji i zaczęło się skłaniać ku ideologii konfucjańskiej.

Shō Jōken urodził się w rodzinie spokrewnionej w odległym pokoleniu z rodem królewskim. Odebrał staranne wykształcenie w duchu konfucjanizmu, a nauki pobierał u japońskiego konfucjanisty z Satsumy Tomari Jochiku (1570–1655). Trzykrotnie podróżował do Satsumy, gdzie spędził w sumie trzy lata.

Shō znajdował się pod dużym wrażeniem Japonii – w szczególności japońskiego modelu społecznego osadzonego w filozofii konfucjańskiej – i uważał, że Królestwo powinno czerpać z japońskich wzorców. Krytycznie oceniał rządy poprzedniej epoki, obarczając ówczesnych decydentów odpowiedzialnością za sprowokowanie inwazji Satsumy. Jednocześnie wyrażał dezaprobatę dla starych tradycji Riukiu, które w jego opinii przynosiły ujmę wizerunkowi Królestwa w oczach bardziej cywilizowanych krajów, jakimi były Chiny i Japonia.


Kategorie:czasy nowożytne

« Shō EnShō Shin »

Zaktualizowano: 2018-04-16