Sappō 冊封

(Przekierowano z Sakuhō)

Sappō (także sakuhō) – inwestytura od cesarza chińskiego dla króla Riukiu, legitymizująca jego władzę. Po raz pierwszy inwestyturę otrzymał król Bunei (1356–1406) w 1404 roku. Od tego czasu wszyscy królowie, za nielicznymi wyjątkami, po wstąpieniu na tron występowali do Chin o nadanie inwestytury (inna sprawa, że nie każdy ją otrzymał, ponieważ bywało, że zanim Chiny przysłały misję, co mogło nastąpić wiele lat po intronizacji króla, król już zmarł). O tym, jak ważne dla władców Riukiu było uzyskanie uznania przez dwór chiński, świadczy między innymi fakt, że królowie Shō Shishō (?–1421) i Shō En (1415–1476), którzy zdobyli tron drogą zamachu stanu, podali się za prawowitych potomków władców, których zdetronizowali.


« Sapieha Paweł JanSasunosoba »

Zaktualizowano: 2018-05-31