Sapieha Paweł Jan

Źródło: Wikimedia Commons

Sapieha Paweł Jan, książę (1860–1934) – polski arystokrata, brat kardynała Adama Sapiehy; pierwszy prezes Polskiego Czerwonego Krzyża; prawdopodobnie pierwszy Polak, który odwiedził Okinawę.

W 1889 roku Sapieha udał się w roczną podróż do Azji Wschodniej, odwiedzając m.in. Indie, Syjam, Singapur, Chiny, Japonię i Koreę. Na podstawie dziennika podróży oraz listów do rodziny wydał po powrocie do Europy książkę Podróż na Wschód Azyi (Lwów 1899). Sapieha odwiedził także Riukiu, dokąd udał się na kilka dni w towarzystwie austriackego malarza Francisa Neydharta (1860–1940). Tym samym dołączył do nielicznego grona Europejczyków i Amerykanów, którzy odwiedzili Okinawę we wczesnym okresie rządów Japonii. Jego relacja z podróży na Riukiu jest o tyle cenna, że zawarł w niej swoje krytyczne spostrzeżenia na temat stosunku władz japońskich do miejscowej ludności i kultury, nazywając Riukiu wprost kolonią Japonii.


Podróż na Wschód Azyi, Biblioteka Polona


Kategorie:Polacy

« SanzanSappō »

Zaktualizowano: 2019-01-22