Ryūkyūkoku himonki 琉球国碑文記

Ryūkyūkoku himonki (Zapiski z obelisków kraju Riukiu) – katalog inskrypcji na kamiennych tablicach i obeliskach, sporządzony na początku XVII wieku, kilkakrotnie aktualizowany aż do upadku Królestwa Riukiu. Zwyczaj stawiania obelisków upamiętniajacych osiągnięcia władców istniał od XV wieku. Inskrypcje z obelisków są szczególnie cennym źródłem wiedzy na temat Riukiu z czasów, zanim powstały pierwsze kroniki (nastąpiło to dopiero w XVII wieku).


« Ryūkyū shobunRyūkyūkoku kyūki »

Zaktualizowano: 2018-09-27