Rangi dworskie

System rang dworskich składał się z kombinacji rodzimych rang oraz zapożyczonych z Chin (9 dwustopniowych rang 品位, chiń. pinwei, jap. hon'i). Arystokraci podążali różnymi ścieżkami awansu w zależności od tego, do jakiej grupy należeli (satonushi lub chikudun). Arystokracja z Kumemury tworzyła odrębną grupę i miała trochę inny system rang. Rody wywodzące się ze starej arystokracji (fudai) były przypisane do grupy satonushi lub chikudun, natomiast z nowej (shinsan) do chikudun. Poniższy system rang nie dotyczył arystokracji z Kumejimy, Miyako i Yaeyamy oraz urzędników prowincjonalnych pochodzenia gminnego, którzy mieli oddzielny system.

System rang został ustanowiony za czasów króla Shō Shin (1465–1526), a dopracowany w pierwszej połowie XVIII wieku wraz z wprowadzeniem rang chińskich.

Tytuł Ranga chiń. satonushi chikudun Kumemura (satonushi) Kumemura (tsūji)
ōji 王子 ōji 王子
aji 按司 aji 按司
ueekata
親方
1W murasakiji hanaori sanshikan
紫地浮織三司官
1N sanshikan
三司官
2W sanshikan zashiki
三司官座敷
2N shikan
紫官
shikin taifu
紫金大夫
peekumi
親雲上
3W mōshikuchi
申口
3N mōshikuchiza
申口座
mōshikuchiza
申口座
3N seigi taifu
正議大夫
4W ginmiyaku
吟味役
Naha satonushi
那覇里主
chūgi taifu
中議大夫
peechin
親雲上
4N zashiki
座敷
zashiki
座敷
5W shitakuri atai
下庫理当
5N atai zashiki
当座敷
atai zashiki
当座敷
6W shitakuri sedo
下庫理勢頭
6N sedo zashiki
勢頭座敷
sedo zashiki
勢頭座敷
7W satonushi peechin
里之子親雲上
satonushi peechin
里之子親雲上
7N chikudun peechin
筑登之親雲上
tsūji peechin
通事親雲上
satonushi
里之子
8W shitakuri satonushi
下庫理里之子
8N wakasatonushi
若里之子
wakasatonushi
若里之子
chikudun
筑登之
9W shitakuri chikudun
下庫理筑登之
9N chikudun zashiki
筑登之座敷
chikudun zashiki
筑登之座敷
shii
niyaa 仁屋
shii (fudai)
niyaa 仁屋 (shinsan)
shūsai 秀才
wakashūsai 若秀才

W: ranga wyższa
N: ranga niższa


Kategorie:czasy nowożytnerangi dworskie

« Pięciu bohaterów z HisamatsuRekidai hōan »

Zaktualizowano: 2018-08-20