Okinawiańskie nazwiska

Współczesne nazwiska okinawiańskie w większości wywodzą się od toponimów. Na pierwszy rzut oka wyglądają egzotycznie, ale nie są skomplikowane i wystarczy poznać kilka zasad, aby móc je bez problemu odczytać.

1. Wiele nazwisk zapisywanych jest w man'yōganie, gdzie znaki służą wyłącznie do zapisu fonetycznego. Zestaw tych znaków nie jest duży. Porównaj:

名嘉地 Nakachi (na-ka-chi)
阿嘉 Aka (a-ka)
阿波連 Aharen (a-ha-ren)
安冨祖 Afuso (a-fu-so)
富名越 Funakoshi (fu-na-koshi)
富久山 Fukuyama (fu-ku-yama)
渡久地 Toguchi (to-gu-chi)
伊波 Iha (i-ha)
伊佐 Isa (i-sa)
恩納 Onna (on-na)
高良 Takara (taka-ra)
安良城 Araki (a-ra-ki)
屋良 Yara (ya-ra)
比屋根 Hiyane (hi-ya-ne)
比嘉 Higa (hi-ga)
比謝 Hija (hi-ja)
大謝名 Ōjana (ō-ja-na)
我部 Gabe (ga-be)
我如古 Ganeko (ga-ne-ko)
喜屋武 Kyan (ki-ya-n)
与那覇 Yonaha (yo-na-ha)
真栄里 Maezato (ma-e-zato)
宜野座 Ginoza (gi-no-za)

2. Zwróć uwagę, że 名嘉地, 渡久地, 富名越, 富久山, 安良城 i 真栄里 są fonetycznymi zapisami 仲地, 渡口, 船越, 福山, 新城, i 前里. Obie formy zapisu są powszechne na Okinawie.

3. Riukiuańskie nazwiska i toponimy uległy głębokiej japonizacji, która polegała głównie na nadaniu ich zapisowi czytań japońskich. Niektóre zachowały pierwotne brzmienie, np. 西江 Irie czy 東江 Agarie, ale mogą być też odczytane po japońsku (Nishie, Higashie).

4. Znak sufiksowy czytany jest w nazwiskach hara (Yonahara 与那原), zaś w toponimach hara (Nishihara 西原) lub haru/baru (Yonabaru 与那原).

5. Znak w nazwiskach zazwyczaj czytany jest be (Gabe 我部), a w toponimach bu (Gabu 我部).

6. Znak miał czytanie gusuku, ale obecnie funkcjonuje już ono tylko w toponimach (Nakagusuku 中城, Tomigusuku 豊見城). W nazwiskach zostało zjaponizowane do shiro, ki/gi lub . Dawne Gusukuma 城間, Miyagusuku 宮城, Aragusuku 新城 i Kanagusuku 金城 to dzisiejsze Shiroma, Miyagi, Araki/Arashiro/Shinjō i Kinjō.

7. Popularne nazwisko Tsuha 津波 nie czytamy tsunami.

8. Są też nazwiska o nietypowej pisowni, np.
Dakujaku 大工回, Nakandakari 仲村渠, Bin 保栄茂 czy Jitchaku 勢理客.

Zob. też: riukiuańskie nazwiska, warabena


« Okinawajin RenmeiOkite jūgokajō »

Zaktualizowano: 2018-04-18