Okansen odori 御冠船踊

Okansen odori – program artystyczny przygotowany na okoliczność podjęcia posłów chińskich, przybyłych z inwestyturą dla króla Riukiu. Przygotowaniem jego zajmował się odori bugyō.


« ŌjiOkinawa ken shihan gakkō »

Zaktualizowano: 2018-04-11