Nakijin 今帰仁

Nakijin – miejscowość w północnej części Okinawy na półwyspie Motobu; w okresie Trzech Królestw (Sanzan) stolica Królestwa Hokuzan, a po zjednoczeniu Okinawy siedziba gubernatora Hokuzan (Hokuzan kanshu).


« Nakagusuku UdunNakijin nubui »

Zaktualizowano: 2018-06-08