Nakagusuku 中城

Nakagusuku – miasto w południowej części Okinawy; w czasach przedwspółczesnych powiat magiri. W przeszłości Nakagusuku było jedyną nazwą geograficzną zapisywaną znakiem . Wszystkie inne nazwy i nazwiska, które posiadały człon "naka", zapisywane były ideogramami lub 名嘉. Znak zarezerwowany był wyłącznie dla rodziny królewskiej. Najstarszy syn króla Riukiu nosił tytuł księcia Nakagusuku (Nakagusuku ōji 中城王子) i był posiadaczem lenna w Nakagusuku.

W Nakagusuku w przeszłości istniał zamek – siedziba księcia Gosamaru (?–1458) – po którym pozostały okazałe ruiny. Nie należy go mylić z redydencją królewską Nakagusuku Udun.


« Naha satonushi dokoroNakagusuku Udun »

Zaktualizowano: 2018-04-26