Moai 模合

Moai (w luźnym tłum. "spółdzielcza kasa oszczędnościowa") – stowarzyszenie wzajemnej pomocy, którego członkowie decydują się oszczędzać we wspólnej kasie. Jego idea polega na tym, że członkowie regularnie odkładają do kasy określoną kwotę pieniędzy. Skumulowane w ten sposób środki wypłacane są co jakiś czas poszczególnym członkom według ustalonej kolejności. Stowarzyszenie działa tak długo, aż wszyscy członkowie skorzystają ze wspólnej kasy.

Zwyczaj zawiązywania moai narodził się w XVIII wieku pośród arystokracji, a rozpowszechnił się pod koniec XIX wieku wraz z wprowadzeniem pieniądza do powszechnego obiegu.


« Miyara dunchiMomourasoe rankan no mei »

Zaktualizowano: 2018-05-31