Liuyu yanyi 六諭衍義

Liuyu yanyi (Sześć wykładów na temat moralności) – chiński traktat na temat zasad moralnych, opracowany z rozkazu cesarza Hongwu (1328–1398) i uzupełniony w połowie XVII wieku przez chińskiego konfucjanistę Fan Hong 范鋐. Jego kopię zakupił z własnych pieniędzy i przywiózł na Okinawę riukiuański uczony Tei Junsoku (1663–1734). Traktat następnie trafił za pośrednictwem Satsumy na dwór sioguna Tokugawy Yoshimune (1684–1751), który tak się nim zachwycił, że nakazał jego przetłumaczenie na japoński. W 1722 roku został wydany pod tytułem Rikuyu engi taii 六諭衍義大意. Traktat stał się jedną z najpopularniejszych książek w Japonii okresu Edo (1600–1868), doczekał się wielu wydań i służył za podręcznik dla ludu w szkołach terakoya.


Liuyu Yanyi, tom1, tom 2 (University of the Ryukyus)

Rikuyu engi taii (National Diet Library Digital Collections)


« Literatura na temat OkinawyMaaransen »

Zaktualizowano: 2018-10-17