Kubura bari 久部良割り

Kubura bari – szczelina w skale w osadzie Kubura na wyspie Yonaguni. Wg przekazów ludowych szczelina ta była miejscem kaźni kobiet. W dawnych czasach na Yonaguni (podobnie jak gdzie indziej na wyspach Sakishima) obowiązywał podatek pogłówny (nintōzei), który płacili wszyscy niezależnie od stanu posiadania ziemi. Opodatkowaniu podlegały całe społeczności wiejskie, w których obowiązywała zasada odpowiedzialności zbiorowej. Jeśli społeczność stawała się zbyt liczna, rosły jej obciążenia podatkowe. Na Yonaguni problem ten rozwiązywano w taki sposób, że co jakiś czas zwoływano wszystkie kobiety w ciąży i kazano im przeskoczyć przez szczelinę w Kubura. Wiele nie było w stanie temu podołać, spadały w głąb szczeliny i ginęły. Historia o Kubura bari jest oczywiście legendą: szczelina ta jest tak szeroka, że nawet normalny, wysportowany mężczyzna miałby trudność z jej przeskoczeniem.


« Królowie RiukiuKumemura »

Zaktualizowano: 2018-04-10