Kokushi 国司

Kokushi (gubernator, zarządca kraju) – tytuł używany przez Satsumę w odniesieniu do króla Riukiu w latach 1636–1712. Tytuł ten podkreślał podległość riukiuańskiego władcy, sugerując zarazem, że Królestwo było japońską prowincją. Satsuma powróciła do tytułu króla (kokuō 国王), kiedy zorientowała się, że podkreślanie odrębności Riukiu wzmacnia jej prestiż jako kraju sprawującego zwierzchność nad obcym państwem.


« KokugakuKombuza »

Zaktualizowano: 2018-03-12