Keizuza 系図座

Keizuza – Urząd ds. Rejestrów Rodowych. Urząd ten powstał w 1689 roku w ramach wprowadzenia ścisłego podziału społeczeństwa na arystokrację i gmin i zajmował się prowadzeniem rejestrów rodów arystokratycznych (zob. kafu).


król » hyōjōsho » mōshikuchihō » sasunosoba » keizuza


Kategorie:administracja Riukiuczasy nowożytne

« KeejooKikoe ōgimi »

Zaktualizowano: 2018-03-31