Kanshō 官生

Kanshō – studenci riukiuańscy w Chinach. Po nawiązaniu stosunków z dworem chińskim Królestwo otrzymało możliwość wysyłania studentów na studia w słynnej chińskiej akademii narodowej Guozijian 國子監. W sumie w Chinach wykształciło się około stu studentów riukiuańskich w latach 1392–1868. Przeciętny czas nauki trwał 7–8 lat. Przywilej studiowania w Chinach miała przede wszystkim młodzież z Kumemury. Gdy w 1797 roku władze Królestwa zmieniły zasady przyznawania stypediów przeznaczając połowę puli studentom z Shuri, spotkało się to z gwałtowną reakcją mieszkańców Kumemury, którzy wzniecili zamieszki.


« KamekōbakaKanzashi »

Zaktualizowano: 2018-03-25