Kachaashii カチャーシー

Kachaashii – radosny taniec o bardzo luźnej formie, wykonywany w rytm szybkiej muzyki na sanshin. W dawnych czasach kachaashii był ulubioną rozrywką młodzieży, która spotykała się na nocnych zabawach mooashibi. Dziś jest to stały punkt programu oficjalnych imprez, przyjęć weselnych itp. – sygnalizuje zakończenie imprezy (po jego odtańczeniu goście rozchodzą się do domu). Kachaashii tańczy się najczęściej w rytm pieśni Tooshindoi 唐船ど, którą dawniej śpiewano na powitanie statków powracających z Chin.


« JuriKafu »

Zaktualizowano: 2020-05-22