Kōdōkai 公同会

Kōdōkai – ruch polityczny, którego celem było ustanowienie autonomii administracyjnej na Okinawie. Ruch zawiązał się w 1896 roku i zjednoczył środowiska arystokracji konserwatywnej, domagającej się przywrócenia Królestwa Riukiu, oraz postępowej, która opowiadała się za szybką integracją Okinawy z Japonią. W 1897 roku ruch zebrał 73 tys. podpisów pod petycją do rządu, w której domagał się ustanowienia na Okinawie oddzielnego systemu administracji z królem Shō Taiem jako gubernatorem. Pomimo żądań autonomii Okinawiańczycy podkreślili, że ich celem nie była dezintegracja państwa japońskiego. W ich opinii przyznanie autonomii tylko przyspieszyłoby asymilację Okinawy. Rząd w Tokio w ostrych słowach odrzucił petycję, grożąc organizatorom ruchu surowymi sankcjami.

Kōdōkai był w zasadzie jedynym ruchem politycznym w przedwojennej Okinawie domagającym się autonomii dla prefektury. W późniejszych latach Okinawa dążyła raczej ku głębszej integracji z państwem japońskim.


Kategorie:czasy nowoczesne

« KōdōKokugaku »

Zaktualizowano: 2018-03-12