Juri ジュリ

Juri尾類 〕– kurtyzana, prostytutka. W czasach Królestwa juri mieszkały w specjalnie wyznaczonych dzielnicach w Naha. Najstarsza dzielnica rozrywki, Tsuji , powstała w 1672 roku z rozkazu regenta Shō Jōkena (1617–1675). Krótko później powstały Nakashima 仲島 i Wantanji 渡地. Utworzenie wyizolowanych dzielnic rozrywki było pokłosiem przyjęcia przez rządzących konfucjańskich idei ładu społecznego. Shō Joken oraz minister Sai On (1682–1761) postrzegali prostytucję jako zło konieczne. Prawo surowo zabraniało oddawania w prostytucję dziewczynek z domów arystokratycznych oraz wpisywania do rejestrów rodowych (kafu) dzieci ze związków z prostytutkami (wyjątek czyniono jednak wobec dzieci, których ojcami byli urzędnicy japońscy ze świty zaiban bugyō – mogły one wystąpić o status arystokratyczny).

Do domów publicznych trafiały dziewczynki zazwyczaj w wieku 10 lat – często sprzedawane przez rodziny. Przez pierwsze kilka lat przyuczały się do zawodu kurtyzany, by w wieku 14–15 lat podjąć pierwszego klienta.

Złote czasy dla dzielnic rozrywki nastąpiły po aneksji Okinawy (1879) wraz z rozwojem Nahy. Według szacunków pod koniec XIX wieku pracowało w nich nawet 1500 kobiet. Nakashima i Watanji zostały zlikwidowane w 1908 roku, Tsuji natomiast prosperowała do października 1944 roku, kiedy została zniszczona wskutek amerykańskich nalotów na Nahę. Dzielnica cieszyła się szeroką autonomią i rządziła według zasad ustalonych przez jej mieszkanki. Wytwarzała także pokaźne dochody, które w formie podatków trafiały do budżetu prefektury. Dla władz stanowiła jednak pewien problem, ponieważ psuła wizerunek Okinawy w Japonii (do Okinawy przylgnęła etykieta "krainy rozpusty"). Władze starały się izolować mieszkanki Tsuji, ograniczając ich prawo do swobodnego opuszczania dzielnicy. Prostytutki objęto także obowiązkiem rejestracji.


« Jūen'ekiKachaashii »

Zaktualizowano: 2019-03-16