Jahana Noboru 謝花昇

Źródło: Wikimedia Commons

Jahana Noboru (1865–1908) – aktywista, działacz na rzecz nadania Okinawie praw obywatelskich. Urodził się w rodzinie chłopskiej w miejscowości Kochinda. W 1882 został wysłany wraz z pierwszą grupą studentów z Okinawy na stypendium do Tokio, gdzie ukończył akademię rolniczą. Po powrocie na Okinawę w 1891 roku pracował urzędzie prefektury. Był pierwszym urzędnikiem pochodzenia chłopskiego, który zrobił karierę w administracji publicznej, jednak na skutek sporu z ówczesnym gubernatorem Naraharą Shigeru (1834–1918) musiał odejść z urzędu po siedmiu latach pracy. W 1899 udał się do Tokio, gdzie zabiegał o odwołanie Narahary, ujawniając korupcję w urzędzie prefektury. Równocześnie lobbował wśród tokijskich polityków na rzecz objęcia Okinawy ordynacją wyborczą. W wyniku jego starań sprawa ta trafiła pod obrady parlamentu w 1899 roku.

Wytaczając wojnę Naraharze Jahana obrócił przeciwko sobie lokalny establishment, złożony z dawnych arystokratów z Shuri, których łączyły z gubernatorem zażyłe stosunki. Miejscowe elity nie popierały jego kampanii na rzecz przyznania Okinawie praw wyborczych, uważając, że społeczeństwo jeszcze do tego nie dojrzało. Arystokraci widzieli w nim przede wszystkim niebezpiecznego awanturnika, który podważał porządek społeczny.

W 1901 roku trudna sytuacja finansowa zmusiłą Jahanę do wyjazdu za pracą do Japonii. Podczas podróży doznał załamania psychicznego na dworcu w Kobe. Wrócił do rodzinnej Kochindy, gdzie siedem lat później zmarł w biedzie i zapomnieniu.

W latach 60. XX wieku, kiedy Okinawa walczyła o zakończenie okupacji amerykańskiej, postać Jahany została wyniesiona do rangi ikony bojownika o prawa obywatelskie. W miejscowości Kochinda (dziś Yaese-chō) znajduje się jego pomnik.


Kategorie:czasy nowoczesne

« IzaihōJianzhen »

Zaktualizowano: 2018-05-02