Hyōsenbun 表箋文

(Przekierowano z Hyōbun)

Hyōsenbun – list od króla Riukiu do cesarza lub cesarzowej Chin (list do cesarza to hyōbun 表文, a do cesarzowej – senbun 箋文). List ten był sporządzany według ustalonego wzorca, zawierał podziękowania za nadanie inwestytury, gratulacje dla cesarza z okazji objęcia przezeń tronu itp.


Kategorie:handel zamorski

« HyōjōshoIha Fuyū »

Zaktualizowano: 2018-04-04