Fudaaratamehō 札改方

Fudaaratamehō – urząd ds. kontroli religii, stojący na straży zakazu działalności chrześcijan oraz wyznawców sekty buddyjskiej Jōdo shinshū 浄土真宗, która była zdelegalizowana w Satsumie. Zakaz chrześcijaństwa został wprowadzony na rozkaz Satsumy latach 20. XVII wieku. Począwszy od 1636 roku Królestwo regularnie przeprowadzało kontrolę religijną całego społeczeństwa. Zajmowali się tym lokalni urzędnicy, którzy przeprowadzali wywiad społeczny i przekazywali informacje urzędnikowi fudaaratame bugyō 札改奉行. Ten zaś z kolei sporządzał raport, który przekazywany był dalej do Satsumy. Jednak na Riukiu problem chrześcijaństwa w zasadzie nigdy nie istniał. Głównym zadaniem urzędu było zatem sporządzanie spisu ludności.


Kategorie:administracja Riukiuczasy nowożytne

« FubunGechiyaku »

Zaktualizowano: 2018-06-14