Dasshinnin 脱清人

Riukiuańscy emigranci w Fujian

Dasshinnin (dosł. "zbiedzy do Chin") – grupa riukiuańskich arystokratów, którzy w połowie lat 70. XIX wieku zabiegali w chińskich władzach o interwencję przeciwko japońskim zamiarom aneksji Riukiu, a później o zbrojną interwencję i pomoc w odrestaurowaniu Królestwa. W latach 70. grupie przewodzili Shō Tokukō 向徳宏 (?–?), Rin Seikō 林世功 (1841–1880) i Sai Taitei 蔡大鼎 (1823–?). Uważa się, że ich zabiegi w jakimś stopniu przyczyniły się do odstąpienia Chin od układu z Japonią o podziale wysp Riukiu, jaki oba państwa były bliskie zawarcia w 1880 roku. Na mocy tego układu Japonia miała otrzymać wyspy Amami i Okinawę, zaś wyspy Sakishima (Miyako i Yaeyama) miały przypaść Chinom. Na decyzji Chin zaważyła m.in. postawa Shō Tokukō, który odmówił objęcia tronu w kadłubowym Królestwie Riukiu, które Chiny rozważały utworzyć na Sakishimie. Jednak generalnie Riukiuańczykom nie udało się utrzymać ich sprawy w polu zainteresowań Chińczyków. Grupa kontynuowała działalność do wojny chińsko-japońskiej (1894–1895), kiedy przegrana Chin rozwiała wszelkie nadzieje na odrestaurowanie królestwa.


Kategorie:aneksja Riukiu

« Dan'itsu jorōDunchi »

Zaktualizowano: 2018-10-17