Dan'itsu jorō 男逸女労

Dan'itsu jorō (leniwi mężczyźni, pracujące kobiety) – stereotyp o społeczeństwie Okinawy, jaki rozpowszechnił się w Japonii pod koniec XIX wieku. Japończycy stworzyli go na podstawie obserwacji mieszkańców miast Naha i Shuri, które w dużej mierze zamieszkane były przez dawną arystokrację riukiuańską. Arystokraci dotkliwie przeżyli aneksję Okinawy, wielu straciło pracę i przywileje i nie potrafiło odnaleźć się nowych czasach. Część z nich pozostawała na utrzymaniu rządu, który wspaniałomyślnie wypłacał im stypendia. W Naha ponadto istniały dzielnice rozrywki, których – jak przyuważyli Japończycy – znakomitą klientelę stanowili arystokraci. Japończycy ironizowali, że rząd wypłaca arystokratom stypendia tylko po to, aby ci przepuszczali je w domach publicznych. Wreszcie wielu kupców japońskich miało na co dzień kontakt głównie z kobietami, bowiem praca na targu handlowym w Naha należała tradycyjnie do domeny kobiet. Kobiety zyskały sobie opinię pracowitych jeszcze za czasów Królestwa. Kupcom z Satsumy nie wolno było osiedlać się na Okinawie, więc żenili się z miejscowymi kobietami, które doglądały ich interesu podczas ich nieobecności. Wiele kobiet dorobiło się w ten sposób majątku, a niektóre było stać nawet na kupno statusu arystokratycznego.


Kategorie:czasy nowoczesne

« Chūzan seikanDasshinnin »

Zaktualizowano: 2018-04-19