Chūzan seifu 中山世譜

Chūzan seifu – jedna z oficjalnych kronik Królestwa Riukiu, skompilowana w języku chińskim przez Sai Taku 蔡鐸 (1644–1724) w latach 1697–1701, a następnie uzupełniona i poprawiona przez Sai Ona (1682–1761) w latach 1724–1725. Wersja Sai Taku jest w zasadzie tłumaczeniem na język chiński kroniki Chūzan seikan, którą autor rozszerzył o wydarzenia z XVII wieku i uzupełnił o informacje zaczerpnięte z kroniki Rekidai hōan. Sai On dokonał jeszcze głębszej korekty posiłkując się chińskimi tekstami historiograficznymi, m.in. kronikami dynastii Sui, Song i Yuan oraz raportami posłów chińskich z podróży na Riukiu.


« ChōshiChūzan seikan »

Zaktualizowano: 2018-06-13