Binjin sanjūroku sei 閩人三十六姓

Binjin sanjūroku sei (dosł. „trzydzieści sześć rodów z Min”) – nazwa społeczności chińskiej, która osiedliła się na Okinawie w XIV–XV wieku. Jej powstanie wiąże się z nawiązaniem przed Królestwo stosunków z dworem chińskim i rozwojem handlu z Chinami. Większość Chińczyków pochodziła z prowincji Fujian. Dzięki wykształceniu zdobyli wysoką pozycję społeczną i zostali włączeni do arystokracji. Dwór Shuri zwyczajowo powierzał im urzędy związane z obsługą handlu zamorskiego.

Chińczycy na Okinawie stworzyli niewielką osadę Kumemura nieopodal portu w Naha. Z biegiem czasu zasymilowali się do tego stopnia, że zapomnieli ojczystego języka. Zachowali jednak odrębny status, co zostało usankcjonowane podczas reformy społecznej w XVII wieku.


Kategorie:Ko Ryūkyū

« BingataChampuru »

Zaktualizowano: 2018-03-05