Beniowski Maurycy

Beniowski Maurycy (słow. Móric Beňovský, węg. Benyovszky Móric, 1746?–1786) – arystokrata pochodzenia słowacko-węgierskiego identyfikujący się z Polską; uczestnik Konfederacji Barskiej; żołnierz armii francuskiej, awanturnik i podróżnik; autor pamiętników. Pojmany przez Rosjan podczas powstania Konfederacji Barskiej został zesłany w 1770 roku na Kamczatkę. Tam zorganizował bunt i na uprowadzonym statku "Św. Paweł i Piotr" zbiegł z innymi zesłańcami do Makau, skąd w 1772 roku powrócił do Europy. Swoje przygody opisał w książce Historia podróży i osobliwych zdarzeń (wydanej pierwotnie po francusku).

W drodze do Makau Beniowski zahaczył o Japonię oraz wyspę "Usmay Ligon", którą naukowcy zidentyfikowali jako Amami Ōshima. O ile jego wizyta w Japonii została potwierdzona w źródłach japońskich, tak pobyt na Amami budzi wiele wątpliwości. Beniowski rzekomo spotkał tam Tonkińczyka mówiącego po portugalsku, napotkał także chrześcijan, którzy pielęgnowali pamięć portugalskim misjonarzu, niejakim Ignacym Salis, który podobno przebywał na Amami w latach 1749–1754. Beniowski był znanym konfabulantem i historycy kwestionują wiele jego historii. Być może faktycznie odwiedził Amami, ale jego relację z pobytu na wyspie należy traktować w kategoriach fikcji.


Historia podróży i osobliwych zdarzeń, tom III, Biblioteka Polona


Kategorie:Polacy

« Bankoku shiryō no kaneBingata »

Zaktualizowano: 2019-01-22