Banjo 番所

Banjo – urząd administracji powiatu magiri.


Kategorie:administracja Riukiuczasy nowożytneKo Ryūkyū

« Arystokracja RiukiuBankoku shiryō no kane »

Zaktualizowano: 2018-04-26