Arystokracja Riukiu

(Przekierowano z Shinsan)

Instytucjonalny podział społeczeństwa na arystokrację (shizoku 士族) i gmin (heimin 平民) nastąpił w połowie XVII wieku wraz z wprowadzeniem rejestrów rodowych (kafu). Arystokraci tworzyli złożoną społeczność, gdzie o miejscu w hierarchii decydowało zaszeregowanie w kilku kategoriach.

1. Miejsce zamieszania

Podstawowy podział istniał między Okinawą a wyspami odległymi. Arystokracja z wysp Kume, Miyako i Yaeyama postrzegana była jako poślednia grupa. Od arystokracji z Okinawy odróżniało ją m.in. to, że nie nosiła chińskich nazwisk. Z kolei na Okinawie arystokracja dzieliła się na mieszkańców miast Shuri, Naha, Tomari i Kumemura. Mieszkańcy Shuri cieszyli się największym prestiżem.

2. Arystokracja stara i nowa

Podział na arystokrację starą (fudai 譜代) i nową (shinsan 新参) powstał podczas reformy społecznej w XVII wieku. Fudai skupiała stare rody książęce oraz potomków osadników z Chin. Nową arystokrację tworzyli natomiast urzędnicy, którzy zostali nobilitowani w zasługi dla państwa oraz majętni ludzie, którzy mogli sobie pozwolić na kupno statusu. Stara arystokracja stała wyżej w hierarchii społecznej.

3. Satonushi i chikudun

Podziału arystokracji na satonushi 里之子 i chikudun 筑登之 sięga lat 20. XVII wieku, jego geneza jednak nie jest jasna. Satonushi prawdopodobnie wywodzili się od urzędników, którzy zajmowali prestiżowe stanowiska w kancelarii zamku. Wraz z wprowadzeniem rejestrów rodowych podział na satonushi i chikudun został zinstytucjonalizowany. "Nowi" arystokraci zostali przypisani do chikudun, natomiast "starzy" w zależności od pochodzenia do jednej lub drugiej klasy. Podział na klasy został uwzględniony w systemie rang dworskich. Satonushi mieli lepsze szanse awansu na najwyższe stanowiska państwowe.

4. Kumemura

Arystokraci z Kumemury z racji chińskiego pochodzenia stanowili odrębną grupę. Odróżniały ich rangi dworskie oraz fakt, że posługiwali się tylko chińskimi imionami. Tradycyjnie pełnili służbę w dyplomacji oraz zajmowali się organizacją misji trybutarnych do Chin.


Kategorie:czasy nowożytne

« AngamaBanjo »

Zaktualizowano: 2018-06-06