Amerykańskie bazy wojskowe

Źródło: Wikimedia Commons

Amerykańskie bazy i instalacje wojskowe na Okinawie zajmują 188,822 km² (18.822,2 ha), co stanowi 8,3% powierzchni prefektury (2281,14 km²). Większość z nich zlokalizowana jest na wyspie Okinawa i zajmuje 14,3% powierzchni wyspy (stan z marca 2017 r.). Składają się na nie 32 obiekty, które stanowią powierzchniowo 70% amerykańskich baz w Japonii. Są to lotniska, porty, magazyny, poligony, stacje komunikacyjne, a także osiedla wojskowe i ośrodki rekreacji. Ponieważ połowa amerykańskiego personelu stanowią pracownicy cywilni i ich rodziny, dysponują oni własną infrastrukturą cywilną (sklepy, urzędy pocztowe, stacje benzynowe, szkoły, szpitale, kościoły).

W chwili powrotu Okinawy do Japonii w 1972 roku bazy zajmowały 286,608 km², na które składało się 87 obiektów. Od tego czasu Amerykanie zwrócili ok. 100 km² ziem. Ostatnia znacząca redukcja baz nastąpiła grudniu 2016 roku, kiedy zwrócono 41,568 km² gruntów znajdujących się na terenie poligonu treningowego w północnym regionie wyspy.

W 2012 roku na Okinawie stacjonowało ok. 47.300 personelu wojskowego i cywilnego, w tym 15.365 piechoty morskiej, 6772 sił powietrznych, 2159 marynarki wojennej i 1547 armii (brak oficjalnych danych po 2013 roku).


Okinawa beigun oyobi jieitai kichi, Okinawa Prefectural Government


Kategorie:bazy wojskoweczasy współczesne

« AmamikyoAngama »

Zaktualizowano: 2019-01-22